Handel en horeca: ambulante handel op openbaar domein en privé-domein

Wens je op het grondgebied van de gemeente (openbaar domein of privéterrein) een ambulante activiteit (of leurhandel) uit te oefenen op tijdelijke, vaste of rondtrekkende wijze, dan is hiervoor steeds een voorafgaande toelating nodig van de gemeente. 

Voor wie

Om een ambulante activiteit uit te oefenen, heb je een voorafgaande 'machtiging ambulante activiteiten als werkgever' (of hoofdleurkaart) nodig, af te leveren door een erkend ondernemingsloket naar keuze. De machtiging is geldig in heel België voor de duur van de activiteit. 

Hoe aanvragen

  • Je kunt je aanvraag indienen via het online invulformulier, minimaal 2 weken voor de geplande inname
  • Per locatie vul je een formulier in. 
  • Je voegt de bovenvermelde documenten bij je aanvraag. 
  • Je ontvangt een brief of mail met de beslissing van de gemeente.

Kostprijs

Voor het standplaatsrecht op het openbaar domein betaal je € 5 per begonnen m² met een minimumaanslag van € 25 op jaarbasis.

Wat meebrengen

  • een kopie van je 'machtiging ambulante activiteiten als werkgever' (of leurkaart) 
  • een kopie van het keuringsverslag van je installatie gas/elektriciteit indien je hiervan gebruik maakt 
  • een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel indien de gevraagde locatie op privé-domein gelegen is

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina