Ambulante handel op openbaar domein

Aanvraag toestemming ambulante handel 

Inhoud

Als je op het grondgebied van de gemeente (openbaar domein of privéterrein) een ambulante activiteit (of leurhandel) wil uitoefenen op tijdelijke, vaste of rondtrekkende wijze, dan is hiervoor altijd een voorafgaande toelating nodig van de gemeente. 

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit uit te oefenen, heb je een voorafgaande 'machtiging ambulante activiteiten als werkgever' (of hoofdleurkaart) nodig, af te leveren door een erkend ondernemingsloket naar keuze. De machtiging is geldig in heel België voor de duur van de activiteit. 

Procedure

  • Minimaal 2 weken voor de geplande inname dien je je aanvraag in via het online invulformulier
  • Per locatie vul je een formulier in. 
  • Je voegt de bovenvermelde documenten bij je aanvraag. 
  • Je ontvangt een brief of mail met de beslissing van de gemeente.

Wat meebrengen

  • een kopie van je 'machtiging ambulante activiteiten als werkgever' (of leurkaart) 
  • een kopie van het keuringsverslag van je installatie gas/elektriciteit indien je hiervan gebruik maakt 
  • een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel alsde gevraagde locatie op privé-domein is gelegen.

Kostprijs

Voor het standplaatsrecht op het openbaar domein betaal je € 5 per begonnen m² met een minimumaanslag van € 25 op jaarbasis.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top