Algemene voorwaarden evenementen

Toelating voor het afsteken van vuurwerk

Aanvraag voor het aanplakken van affiches

Gemeentelijke aankondigingsborden

Bewaking en veiligheid op een evenement

Brandveiligheid

Drones

Uitleen gemeentelijk materiaal

Aanvragen drankvergunning

Schenken van alcoholhoudende dranken
Let er op dat je als organisator aan je medewerkers duidelijk maakt dat iedereen die alcoholische dranken schenkt aan jongeren onder 16 jaar strafbaar is!

Geluidsnormen
Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan 85 dB, dan kan je hiervoor via het evenementenformulier een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina