Algemeen politiereglement

Op 16 december 2019 heeft de gemeenteraad een nieuw algemeen politiereglement goedgekeurd. Dit politiereglement bevat een aantal afdwingbare spelregels voor de openbare veiligheid, de openbare rust en de netheid van het openbaar domein.

Deze geboden en verboden zijn nodig voor het garanderen van de openbare veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente.

Het politiereglement regelt onder meer:

 • de netheid van het openbaar domein, o.a. bij werkzaamheden, verkoop van eetwaren en dranken, wildplassen, zwerfvuil en sluikstorten
 • het onderhoud van voetpaden, o.a. het verwijderen van onkruid en het ruimen van sneeuw
 • vuur-, rook- en geurhinder
 • vuurwerk
 • overlast door aanplakkingen en reclame
 • het organiseren van manifestaties en hinderlijke activiteiten
 • het privatief gebruik van het openbaar domein
 • het snoeien van bomen en beplantingen
 • het gebruik van gevels voor huisnummers en straatnaamborden
 • allerlei vormen van geluidsoverlast zoals het maaien van gras
 • overlast door dieren

Bij overtreding van het politiereglement kan de provinciaal sanctionerend ambtenaar een GAS-boete opleggen tot 350 euro voor volwassenen.

Hieronder kan je een specifiek reglement opzoeken

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina