Algemeen directeur

De algemeen directeur, Wim Van der Schoot, is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur.
Hij bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
Hij woont deze beide vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor de verslaggeving ervan.

Vermits hij vast benoemd is en de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bijwoont, is hij de schakel tussen de politieke bestuursorganen en de administratie en zorgt hij op die manier voor de continuïteit in het gemeentelijk beleid.

Naast deze taak staat de algemeen directeur, onder het gezag van het schepencollege, in voor de coördinatie, leiding en organisatie van de gemeentelijke diensten en is hij, behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet, hoofd van het personeel.
Dit betekent dat hij binnen de administratie verantwoordelijk is voor de werkingsprocessen als planning, organisatie, motivatie en controle met het oog op het vastleggen en bereiken van de bepaalde doelstellingen.

Het kantoor van de algemeen directeur bevindt zich op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Je kan hem bereiken tijdens de kantooruren via deze gegevens:

Wim Van der Schoot
GSM: 0495 29 06 49
E-mail: wim.vanderschoot@ranst.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
Fax fax
03 475 01 23
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina