Alcoholhoudende dranken schenken

Inhoud

Let er op dat je als organisator aan je medewerkers duidelijk maakt dat iedereen die alcoholische dranken schenkt aan jongeren onder 16 jaar strafbaar is. Bovendien kan je burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden als dronken jongeren tijdens of na je evenement schade of een ongeval veroorzaken.

Als organisator of medewerker mag je aan elke feestganger een bewijs van leeftijd vragen. Dat kan de identiteitskaart zijn, of een ander document zoals een rijbewijs of een studentenkaart. 

Procedure

Voorbereiding

 • Stem je drankaanbod af op je doelpubliek. Is sterke drank wel nodig op een jongerenfuif?
 • Voorzie een praktisch en zichtbaar systeem voor de leeftijdscontrole, bijvoorbeeld aparte  toegangsbandjes voor jongeren onder de zestien en onder de achttien.
 • Richt de ruimte of de toog slim in, bijvoorbeeld met een aparte toog voor sterke drank en cocktails.
 • Licht je medewerkers of vrijwilligers vooraf grondig in over de regels en over het leeftijdscontrolesysteem.
 • Serveer ook een ruime keuze aan non-alcoholische drankjes. Bied ze eventueel zelfs goedkoper aan.
 • Voer geen promotie die misbruik in de hand werkt, zoals ‘een meter bier’ of een ‘cocktail happy hour’.

Tijdens het evenement

 • Controleer de leeftijd van de feestgangers onmiddellijk aan de ingang en duid hem zichtbaar aan, bijvoorbeeld met een bandje. Zo vermijd je discussies en vertragingen aan de bar.
 • Zet voldoende (bar)medewerkers of vrijwilligers in. Hoe drukker, hoe meer risico op vergissingen
  of misbruik.
 • Kies de meest ervaren medewerkers voor de leeftijdscontrole aan de ingang en aan de bar. Het
  is moeilijker voor jonge medewerkers om hun leeftijdsgenoten alcohol te weigeren.
 • Laat jongeren onder de 16 jaar niet drinken.
 • Grijp in als oudere feestgangers drank aan jongeren doorgeven.

Regelgeving

Jongeren en alcohol: wat zegt de wet?

Onder de 16

geen alcohol serveren

Tussen 16 en 18

enkel bier en wijn, inclusief versterkte wijnen zoals porto en sherry

Vanaf 18

alle alcoholische dranken, dus ook sterke drank (wodka, whisky, gin, jenever, ... ) en cocktails of alcopops.

Meer info

Met je vragen over de wetgeving kan je terecht bij

Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel. 02 524 97 97
tabak-alcohol@gezondheid.belgie.be
www.gezondheid.belgie.be

Naar top