Stamboomonderzoek

Akten van de burgerlijke stand zijn die documenten (met wettelijke bewijskracht) waarin op authentieke wijze de staat en de bekwaamheid van de burger worden vastgesteld. Als je vaststelt dat er bij het opstellen van de akte een vergissing is gebeurd, dan dien je een verbetering in bij de rechtbank van eerste aanleg.

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven. Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden kan je verkrijgen op de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de akte werd opgesteld

Als het uittreksel of afschrift bestemd is voor het buitenland, moet dit ondertekend worden door de burgemeester en kan het niet onmiddellijk worden afgeleverd.

Voor wie

 • Iedereen
 • overlijdensakten ouder dan 50 jaar
 • huwelijksakten ouder dan 75 jaar
 • geboorteakten ouder dan 100 jaar
 = openbare akten 
 • De persoon in de akte
 • Zijn echtgeno(o)t(e)
 • Wettelijk samenwonende
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn
 • Erfgenamen en hun notaris en advocaat
 • uittreksel of afschrift minder dan 50/75/100 jaar oud
 = niet-openbare akten
 • Enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Erfgenamen en hun notaris of advocaat
 • akten die gewijzigd werden i.f.v. een  geslachtswijziging    

 = niet-openbare akten

Voorwaarden

Als je recentere niet-openbare akten wil raadplegen, dan breng je een schriftelijke toestemming mee van

 • alle personen op wie de akte betrekking heeft;
 • of indien onmogelijk
  • langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner,
  • of bij gebreke hiervan zijn wettelijke vertegenwoordiger,
  • of bij gebreke hiervan ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad (minderjarige -> wettelijk vertegenwoordiger)

Als je de persoon die moet toestemmen niet kent, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand een bericht van jou naar de persoon die moet toestemmen (als die een gekend adres in België heeft). De bestemmeling kan vervolgens al dan niet ingaan op jou verzoek.

Hoe aanvragen

 
 • niet-openbare akten van jezelf of als 1 van de begunstigden opgesomd hierboven:
  via ons e-loket door in te loggen met je eID

Afhandeling

 1. Maak online een afspraak;
 2. Vermeld over welke akte(n) het gaat, zodat
  • er nagekeken kan worden of de akte openbaar is
  • de boeken klaargelegd kunnen worden
 3. Registreer je bij aankomst met vermelding van welke boeken je raadpleegt. Als je 'schade' vaststelt bij de opzoeking meld je dit ook meteen om latere discussies te vermijden. De laatste raadpleger van het boek wordt verantwoordelijk gesteld voor de schade als er niets gemeld werd;
 4. Volg het opgestelde reglement.

Meer info

Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het online brengen van meer dan 20 miljoen pagina’s genealogische bronnen, zoals de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Verengingen zoals Familiekunde Vlaanderen kunnen je ook helpen bij je zoektocht.

 

Online akte aanvragen

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 485 79 69.

Ook voor de wijkantennes.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk ons automatisch loket te gebruiken. Hier kan je de meeste documenten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Wil je meerdere dingen afhalen? Maak dan per item een afspraak. Zo garanderen wij een maximum service met een minimale wachttijd.

Deel deze pagina