Akte van echtscheiding

Inhoud

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Procedure

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde ( advocaat, notaris... ) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor jouw echtgeno(o)te ( vorig huwelijk ), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Let wel: de echtscheiding is pas 1 maand na de uitspraak zichtbaar in het Rijksregister. Daarna kan je de akte opvragen. 

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top