Akte van adoptie

Adoptieakte aanvragen

Voorwaarden

De akte van adoptie vermeldt:

  • de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de adoptanten alsook van de geadopteerde
  • de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie
  • de soort van adoptie: gewone of volle adoptie
  • in voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van adoptie aanvragen in de gemeente waar de erkenning werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert je akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top