Afval stoken

Inhoud

Het verbranden van afval in open lucht is verboden.

Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. De verbranding van afval zorgt voor een heel hoge dioxine-uitstoot. Maar ook bij de verbranding van ‘onschuldig’ tuinafval, zoals bladeren en snoeihout, komen er aanzienlijke concentraties dioxines, fijn stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vrij. Deze drie stoffen zijn op termijn kankerverwekkend. Ze veroorzaken ontwikkelingsstoornissen en brengen onze gezondheid in gevaar.

Wat zijn de alternatieven?

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.

Regelgeving

De Vlaamse milieuwetgeving is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden, andere rommel, gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top