Adresopzoekingen

Adresgegevens aanvragen

Wat

Door het in voege treden van de wet van 8 december 1992 tot 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer' ( de zogenaamde 'wet op de privacy' ), kan je niet langer het adres van andere personen opvragen uit het bevolkings- en vreemdelingenregister, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen.

Voor wie

Voor iedereen die voor een gerechtelijke procedure de adresgegevens van een derde partij nodig heeft.

Hoe aanvragen

Je kan de gegevens aanvragen via ons thuisloket of na afspraak bij de dienst burgerzaken.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top