Belasting op verspreiding van reclame

Via dit formulier kan je aangifte doen van jouw verspreiding van huis aan huis bedeelde reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten op grondgebied Ranst.

Belastingsreglement 21/12/2020

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top