Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Inhoud

Zoneringsplan

In 2008 werden de zoneringsplannen vastgesteld. Die bepalen

 • welke woningen aangesloten of aansluitbaar zijn op de riolering en waarvan het water dus gezuiverd wordt in een groot waterzuiveringsstation
 • bij welke woning er nooit riolering zal komen. De eigenaars moet dus zelf instaan voor de zuivering van zijn afvalwater (via een individueel systeem).

Wanneer je een nieuwbouw bouwt of een bestaande woning verbouwt, kijken we altijd na in welk gebied de woning ligt. Indien nodig, leggen we een IBA op in de omgevingsvergunning. Je zal ook in dit geval moeten voorzien in een gescheiden afvoer van het afvalwater en het regenwater (het water moet 'vuil' genoeg zijn opdat de IBA goed zou werken).  

Procedure

Water-link beheert de riolering in onze gemeente. Dit betekent dat zij ook kunnen instaan voor de aanleg en het onderhoud van de IBA. Water-link neemt in dit geval de financiële, technische en ecologische zorg die met de waterzuivering gepaard gaat, voor haar rekening.

Concreet betekent dit dat water-link een afkoppelingsdeskundige bij je thuis laat komen die met jou het hele project overloopt. Wat voor soort IBA zal er geplaatst worden? Waar zal de IBA geplaatst worden? Wanneer starten de werken? Dit zijn maar enkele vragen waar water-Link een antwoord op kan geven. Water-link bezorgt je vervolgens een plan van de uit te voeren werken en een offerte waarna je zelf beslist of je de werken in eigen beheer uitvoert of laat uitvoeren, of dat je beroep doet op een aannemer van water-link.  

Als je ervoor kiest om met water-link samen te werken, zullen ze volgende taken op zich nemen:

 • aankoop van de IBA;
 • ondersteuning bij de afkoppelingswerken (het scheiden van regen- en afvalwater);
 • plaatsing van de IBA;
 • indienststelling en oplevering;
 • onderhoud en controle van de installatie;
 • bewaking van de goede werking van de installatie d.m.v. een telemetriesysteem.

Je staat dan zelf in voor volgende kosten:

 • de elektriciteitsaansluiting voor de IBA en de kosten van het elektriciteitsverbruik;
 • de afkoppelingswerken;
 • saneringsbijdrage in functie van het drinkwaterverbruik;
 • aansluitingsbijdrage (éénmalig € 1.500);

Uiteraard moet je er tijdens en na de werken voor zorgen dat de IBA goed bereikbaar blijft. Je moet ook opletten met het doorspoelen van een aantal stoffen die de werking van de IBA grondig kunnen verstoren. Denk hierbij aan verf, vernis, white spirit en tampons.

Ten slotte nog dit: je bent niet verplicht om op het voorstel van water-link in te gaan. Je kan ook zelf instaan voor de aanleg en het onderhoud van je kleine waterzuiveringsinstallatie en de bijhorende vrijstelling op de heffing op waterverontreiniging aanvragen.  

Meer info

Dhr. Didier Convents, Afkoppelingsdeskundige water-link

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top