Geslachtsverandering

Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

De transgenderwet van 1 januari 2018 schrapt de medische voorwaarden voor de aanpassing van de geslachtsregistratie en de voornaamswijziging van transgenders.

Voor wie

  • elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg of in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit.
  • minderjarigen:
    • vanaf 12 jaar: voornaamswijziging op basis van een verklaring op eer. Je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger staan je bij. Je stuurt het onderstaande formulier ingevuld en ondertekend naar de FOD Justitie, samen met de andere nodige documenten;
    • vanaf 16 jaar: aanpassing geslachtsregistratie in de geboorteakte, mits afgifte verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater die de vrije en bewuste wil bevestigt. Je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger staan je bij.

Aangifte

Waar?

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters.

Hoe?

Je overhandigt een verklaring die vermeldt dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit en dat je de gevolgen hiervan ook op administratief en juridisch vlak wenst.

Tweede verschijning betrokkene - opmaak akte

Waar?

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de aangifte.

Wanneer?

Minimum drie maanden en maximum zes maanden na de aangifte.

Hoe?

Je overhandigt een verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt en waarin staat dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Meer info

www.justitie.belgium.be/transgenders.

Downloads

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top