hoofding Ranst

GROS 

Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking

Voorzitter: Leo Tercken Rubenslaan 65, 2520 Broechem 03 485 70 32
Correspondentieadres:
Secretariaat 
t.a.v Nelly Mertens
G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst nelly.mertens@ranst.be
 
De GROS is de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, die in onze gemeente de nodige aandacht wil schenken aan de problematiek van de derde wereld. 
Deze raad geeft advies aan het gemeentebestuur omtrent haar beleid voor ontwikkelingssamenwerking en derde wereldproblematiek en heeft als doel om samen met haar hierover een visie te creëren. 
Hij verdedigt de belangen en ondersteunt de groepen en verenigingen die in Ranst actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
Tenslotte tracht de GROS zowel de bevolking als de overheid te informeren en sensibiliseren rond de problemen in de derde wereld. 
 
De GROS is als volgt samengesteld: er zijn 21 stemgerechtigde leden en 2 ambtshalve leden. 
Onder ‘gewone leden’ wordt verstaan: elke geïnteresseerde inwoner van de gemeente en de vertegenwoordigers van de Ranstse verenigingen of plaatselijke initiatieven die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. 
Ambtshalve zetelen de schepen van ontwikkelingssamenwerking en een gemeentelijk ambtenaar ook in deze adviesraad. 
De vergaderingen zijn openbaar. Geïnteresseerde niet-leden van de raad mogen de vergadering als waarnemer bijwonen.

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken